Op 2 augustus 2016 zijn de subsidiebesluiten voor de meerjarige festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt.

Voor enkelen goed nieuws, voor velen een teleurstelling, zo ook voor ‘Deventer Op Stelten’.
Het internationaal buitentheaterfestival ‘Deventer Op Stelten’ had een aanvraag gedaan voor 150.000 euro per jaar (periode 2017-2020). Het festival is positief beoordeeld, maar er is helaas niet genoeg geld om het ook financieel te ondersteunen.

Er was een uiterst klein budget van 2,1 miljoen beschikbaar voor bijna alle Nederlandse podiumkunstenfestivals. Het budget werd maar liefst 4x overvraagd. Van de 34 positief beoordeelde festival-aanvragen (in totaal vroegen 54 festivals aan), kunnen naar nu blijkt slechts 12 festivals en concoursen rekenen op financiële ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten. Daarmee valt bijna twee-derde (65%) van de positief beoordeelde aanvragers opnieuw buiten de boot. Dit ondanks een goede beoordeling en vaak ook een geweldige (inter)nationale staat van dienst. De landelijke podiumkunstenfestivals zitten in zwaar weer. Ze staan centraal in (inter)nationale en lokale culturele infrastructuren, maar staan aan de zijlijn als het gaat om cultuurbeleid en budgetverdeling. Dat moét anders.

Samen met meer dan 35 festivals van Groningen tot Middelburg werken wij informeel samen voor de verbetering van de positie van de podiumkunstenfestivals. Wij hopen dat de Tweede Kamer met Prinsjesdag besluit structureel extra geld beschikbaar te stellen voor cultuur en voor de podiumkunstenfestivals. Een structurele budgetverhoging van 2,5 miljoen in de jaren 2017 - 2020 is broodnodig.

De Verenigde Podiumkunstenfestivals


Deelnemers aan De Verenigde Podiumkunstenfestivals (per regio):

NOORD - Eurosonic Noorderslag (Groningen) | Oerol Festival (Terschelling) | Noorderzon Performing Arts Festival (Groningen) | Jonge Harten Theaterfestival (Groningen) | Oranjewoud Festival (Oranjewoud)
WEST - SPRING Performing Arts Festival (Utrecht) | Grachtenfestival (Amsterdam) | Motel Mozaïque (Rotterdam) | Operadagen (Rotterdam)| Holland Festival (Amsterdam) | Over het IJ Festival (Amsterdam) | Festival Oude Muziek (Utrecht) | Julidans (Amsterdam) | Reuring (Purmerend) | Amsterdams Kleinkunst Festival | Dancing on the Edge Festival (diverse steden) | Gaudeamus Muziekweek (Utrecht) | Holland Dance Festival (Den Haag) | Karavaan Festival (Noord-Holland) | Nederlands Theater Festival/Amsterdam Fringe Festival (Amsterdam) | Tweetakt (Utrecht) | Geelvinck Fortepiano Festival (Amsterdam) | Cello Biënnale Amsterdam | | ITs Festival (Amsterdam) | Le Guess Who? (Utrecht)
OOST - Internationaal buitentheaterfestival Deventer op Stelten | Music Meeting (Nijmegen)
ZUID - Theaterfestival Boulevard (’s-Hertogenbosch) | Festival de Nederlandse Dansdagen (Maastricht) | Incubate (Tilburg) | Festival Cement (’s-Hertogenbosch) | Musica Sacra (Maastricht) | November Music (’s-Hertogenbosch) | Festival Circolo (‘s-Hertogenbosch) | Zeeland Nazomer Festival (Middelburg)